Burslar İlanlar

YÖK Bursları Ne kadar Süreyle Verilir?

YÖK Bursları Ne kadar Süreyle Verilir?

Yüksek Öğretim Kurumundan alınan bilgiler doğrultusunda “YÖK Bursları Ne kadar Süreyle Verilir?”

Lisans öğrencileri YÖK bursu burslandırma süreleri aşağıda belirtildiği gibidir..

Burslandırma süreleri

(1) Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.

(2) Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir.

(3) Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.

(4) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.

(5) Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır.

(6) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

(7) Üniversiteler, bursiyerlerin dönemlik başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.

(8) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda YÖK Bursu sonlandırılır.

(9) Akademik değişim programları çerçevesinde  (Mevlana,  Farabi,  Erasmus)  eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.

(10) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir