İlanlar

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS PROGRAM KONTENJANLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (TEZLİ) KONTENJAN ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA
Eğitim Yönetimi 15 EA Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak veya öğretmenlik yada idarecilik yapıyor olmak.
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 15 EA Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 15 SÖZEL Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği ve Coğrafya Öğretmenliği mezunu olmak.
Coğrafya 10 SÖZEL Üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri, Dil Tarih ve Coğrafya Fakülteleri Coğrafya bölümü ve Eğitim Fakülteleri Coğrafya öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olmak
İktisat 10 EA Üniversitelerin İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Maliye bölümü mezunu olmak
İşletme 10 EA Lisans mezunu olmak, lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Tarih 8 SÖZEL Üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Tarih bölümü mezunu olmak
Türk Dili ve Edebiyatı 10 SÖZEL Üniversitelerin Edebiyat, Fen-Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezun olmak
Türkçe Öğretmenliği 15 SÖZEL Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi bölümlerinden mezun olmak
Seramik Anasanat dalı 8 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik Bölümü mezunu olmak

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (TEZSİZ) KONTENJAN ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZEL Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunu olmak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Tarih 40 SÖZEL Üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Tarih bölümü mezunu olmak
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya 40 SÖZEL Üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri, Dil Tarih ve Coğrafya Fakülteleri Coğrafya bölümü mezunu olmak

Değişimi kapsamında öğrenci alımı yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ALES Geçerlilik Tablosu

ALES sınavının yapıldığı tarih Geçerlilik süresi Geçerlilik bitiş tarihi
2007 Mayıs 2007 Kasım 2008 Mayıs 2008 Kasım 2009 Nisan 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl Haziran 2010 sonu Aralık 2010 sonu Haziran 2011 sonu Aralık 2011 sonu Haziran 2012 sonu
Başvuru Tarihleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuru tarihleri 21-24 Ağustos 2009 (Cumartesi-Pazar hariç)
Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru tarihleri 25-27 Ağustos 2009
Yabancı Dil Sınav Tarihi 31 Ağustos 2009 (Seramik Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı yabancı dil sınavı 7 Eylül 2009 tarihinde olacaktır.)
Mülakat Tarihi 02-04 Eylül 2009 (Seramik Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı yetenek ve mülakat sınavı 8 Eylül 2009 tarihinde olacaktır.)
Kesin Sonuçların İlanı 08 Eylül 2009 (Seramik Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı kesin sonuçların ilanı 9 Eylül 2009 tarihinde olacaktır.
Kesin Kayıt Tarihi 14-16 Eylül 2009
Yedekler İçin Kayıt Tarihi 17-18 Eylül 2009
Adres Sosyal Bilimler Enstitüsü İzmir Yolu 8.Km Bir Eylül Kampusu 64200 / UŞAK
Telefon 0.276-263 42 84
Fax 0.276-263 42 85

DEĞERLENDİRME

• Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adayların; lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları ve enstitümüzce yapılacak olan mülakata katılmış olmaları gerekir. Adayların başarı değerlemesi; ALES’in % 50’si, lisans not ortalamasının % 10’u, mülakatın % 25’i ve enstitü tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 50 almak koşulu ile % 15’i alınarak yapılır. Mülakat sınavından 100 puan üzerinden 50 almak şartı ile bu yüzdelerin toplamından en az 50 puan alanlar başarı sıralamasına dahil edilirler. ÜDS’den 50 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan alanlar enstitü tarafından yapılan sınavdan isterlerse muaf tutulabilirler. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. ALES puan türü ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir.

• Öğretmenliğe yönelik tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %20’si, mülakatın %20’si alınarak elde edilen toplam puan değerlendirilir. Mülakat sınavından 100 puan üzerinden 50 almak şartı ile bu yüzdelerin toplamından en az 50 puan alanlar başarı sıralamasına dahil edilirler. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda, Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. ALES puan türü ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir.

• Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurdukları programın puan türünden en az 55 standart puan almaları ve enstitü tarafından yapılacak mülakata katılmaları gerekir. Adayların başarı değerlemesinde; ALES’in % 50’si, yüksek lisans not ortalamasının % 10’u, mülakatın % 25’i ve ÜDS’den 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan, eşdeğer puanı olmak koşulu ile % 15’i alınarak yapılır. Mülakat sınavından 100 puan üzerinden 50 almak şartı ile bu yüzdelerin toplamından en az 55 puan alanlar başarı sıralamasına dahil edilir.

• Seramik Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylarda ALES puanı gerekmemektedir. Giriş sınavında yetenek ve mülakat sınavı yapılacak olup, mülakat sınavında adayın çalışmalarını gösteren bir dosya ile değerlendirme yapılacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Gireceği programı belirtir web sayfasından (http://ens.usak.edu.tr/) temin edilecek başvuru formu

2) Lisans diplomasının fotokopisi

3) Lisans notlarını gösterir not durum belgesinin (transkript-4’lü sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir) aslı veya fotokopisi

4) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünden ALES’ten en az 55 puan aldığını gösterir sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi (Seramik Anasanat Dalına başvuranlar için geçerli değildir)

5) Yabancı dil (ÜDS veya muadili sınavlardan 50 puan) sonuç belgesi veya fotokopisi

6) Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

7) Nüfus cüzdan fotokopisi

8) Başvuru ücreti olarak 80 (seksen) TL ücretin Uşak Garanti Bankası 162-6298746 hesap numarasına yatırıldığına dair 2 nüsha dekont

9) Özgeçmiş (eğitim durumunu ve yüksek lisans yapma nedenini içeren CV)

10) Görev yaptığı yerleri ve ünvanlarını gösterir belge(Eğitim Yönetimi programına başvuracak adaylar için geçerlidir)

11) 2 adet fotoğraf

12) İkametgah Belgesi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Gireceği programı belirtir web sayfasından (http://ens.usak.edu.tr/) temin edilecek başvuru formu

2) Lisans diplomasının fotokopisi

3) Lisans notlarını gösterir not durum belgesinin (transkript-4’lü sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir) aslı veya fotokopisi

4) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünden ALES’ten en az 55 puan aldığını gösterir sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi

5) Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

6) Nüfus cüzdan fotokopisi

7) Başvuru ücreti olarak 80 (seksen) TL ücretin Uşak Garanti Bankası 162-6298746 hesap numarasına yatırıldığına dair 2 nüsha dekont

8) Özgeçmiş (eğitim durumunu ve yükseklisans yapma nedenini içeren CV)

9) 2 adet fotoğraf

10) İkametgah Belgesi

DOKTORA PROGRAMINA MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Gireceği programı belirtir web sayfasından (http://ens.usak.edu.tr/) temin edilecek başvuru formu

2) Yüksek lisans diplomasının fotokopisi

3) Yüksek lisans notlarını gösterir not durum belgesinin (transkript-4’lü sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir) aslı veya fotokopisi

4) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünden ALES’ten en az 55 puan aldığını gösterir sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi

5) Yabancı dil (ÜDS veya muadili sınavlardan 55 puan) sonuç belgesi veya fotokopisi

6) Askerlik durum belgesi(erkek adaylar için)

7) Nüfus cüzdan fotokopisi

8) Başvuru ücreti olarak 80 (seksen) TL ücretin Uşak Garanti Bankası 162-6298746 hesap numarasına yatırıldığına dair 2 nüsha dekont

9) Özgeçmiş (eğitim durumunu ve yüksek lisans yapma nedenini içeren CV)

10) 2 adet fotoğraf

11) İkametgah Belgesi

NOT

– Eksik evrak ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Adaylar yalnızca bir bilim dalına müracaat edebilir.

– Adaylar mülakat sınavına katılmak zorundadır.

– Sınavı kazanamayanların başvuru belgeleri ve başvuru ücretleri iade edilmeyecektir.

– Çeviri şeklinde yapılacak yabancı dil sınavında sözlük kullanmak serbesttir.

– Gerçeğe aykırı belge verenler yada beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir