Bölümler

Sosyal Hizmetler Nedir Sosyal Hizmetler Bölümü Nedir

Sosyal Hizmetler Nedir

Sosyal Hizmetler nedir : Bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bilimsel içerikli bir oryantasyonudur. Bu bağlamda, toplumun vicdanı olarak yoksunluk ve sorunlar yaşayan birey, aile ve toplumun yaşamdaki işlevselliklerini geliştirmeye ve refahını arttırmaya çalışır.

Sosyal Hizmetler nedir: Sosyal Hizmet Mesleğinin amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışmak, ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmak ve yönetmek, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koymaktır.

Programdan mezun olabilmek için Sosyal Hizmet Lisans Programında yer alan dersler, uygulamalar (stajlar) ve mezuniyet tezinden başarılı olunması ve toplam 152 kredinin alınması zorunludur. Bunun yanı sıra her öğrenci özel bir konu üzerinde araştırma ve derleme yaparak mezuniyet tezi hazırlar. Stajlarda, sosyal hizmet mesleğinin yöntemleri olan sosyal kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplumla çalışma ve sosyal hizmet yönetimi yöntemlerinde, öğrenciler Ankara içi ve dışında, ayrıca yurt dışında çeşitli sosyal hizmet kurumlarına yerleştirilerek, öğretim elemanının denetimi altında uygulama yaparlar. Uygulamalı araştırma dersleri ise küçük gruplar halinde bir öğretim elemanının denetiminde yapılır ve öğrenciler sosyal sorunlar ve sosyal hizmet konularında bilimsel bilgi üretme deneyimi kazanırlar.

Sosyal Hizmetler nedir Sosyal Hizmet Bölümü eğitim ve öğretim programında uygulamalar (stajlar), kamu ve özel sektördeki sosyal hizmet ortamlarında, bir öğretim elemanının gözetiminde yapılmaktadır. Bu kapsam çerçevesinde öğrenciler Ankara Üniversitesi Hastanelerinden, öğrenci yurtlarından, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından, kreş ve anaokullarından, vakıf ilköğretim okullarından yararlanabilecekleri gibi Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve sağlık ocaklarıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvaları, sevgi evleri ve yetiştirme yurtları, Belediyeler, Sosyal Güvenlik kurumları ve ilgili sivil toplum örgütleri ile de iş birliği çerçevesinde uygulama ve araştırma olanağı bulabilecektir.

Sosyal Hizmetler Mezununun Unvanı Nedir

Programdan mezun olanlara “sosyal çalışmacı” unvanı verilmektedir.

Sosyal Hizmetler Mezununun İstihdam Alanları Nelerdir

sosyal hizmetlerSosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.

 

Sosyal Hizmetler Mezununun İstihdam Alanları Nelerdir

Günümüzde sosyal hizmet uzmanları aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
 3. Devlet Planlama Teşkilatı
 4. Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği
 5. İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 6. Çocuk Yuvaları
 7. Sevgievleri
 8. Çocukevleri
 9. Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
 10. Yetiştirme Yurtları
 11. Huzurevleri
 12. Toplum Merkezleri
 13. Kadın Sığınma Evleri
 14. Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri
 15. Yaşlı Dayanışma Merkezleri
 16. Sokak Çocukları Merkezi
 17. Ergen Danışma Merkezi
 18. Sağlık Bakanlığı
 19. Hastaneler
 20. Sağlık Ocakları
 21. Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri
 22. Milli Eğitim Bakanlığı
 23. Mesleki Eğitim Merkezleri
 24. Kredi ve Yurtlar Kurumu
 25. Adalet Bakanlığı
 26. Cezaevleri
 27. Çocuk Mahkemeleri
 28. Çocuk Eğitim Evi
 29. Adli Tıp Kurumu
 30. Üniversiteler
 31. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları
 32. Maliye Bakanlığı
 33. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 34. Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
 35. İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
 36. Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde
 37. Kriz merkezleri
 38. Sivil toplum örgütleri ve vakıflar
 39. Özel Sektörde;

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir