EKPSS

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Tercihler Başladı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Tercihler Başladı

YÖK’ten alınan bilgilere göre; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Tercihler Başladı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Tercihler Başladı

ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihleri

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında, 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi atanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.

 

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini 21.09.2016- 23.09.2016(saat 18:00) tarihine kadar yapabileceklerdir.

 

Tercih yapmak için tıklayınız.

 

Açıklamalar için tıklayınız.

ÖYP 2016 GÜZ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI
“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında, 2547 sayılı
Kanun’un 33/a maddesi atanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d
olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların
lisansüstü eğitim yapabilmesi için,
1. Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için
ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağından; değerlendirme
ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının % 75’i ve ilgili yükseköğretim
kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılması ve söz
konusu programlara ait kontenjanların 2016 Güz döneminde lisansüstü eğitime
başlamak üzere Ek:2’de belirtilen üniversitelere tahsis edilmiştir.
2. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği
ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan;
ALES’ten ise son 3 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları, (2013 Güz ve sonrası)
3. ÖYP kapsamında Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi
aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları
için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan
edilen kontenjanlara başvurabilirler.
4. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına
başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim
Kurumunun onayını almaları gerekmektedir.
5. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan veya yapacak olan
ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları gerekmektedir.
6. “Görsel İletişim Tasarımı” anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu
alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini
“Grafik”, “Resim”, “Medya Tasarımı” veya “İletişim Tasarımı ve Yönetimi”
alanında sürdürebilirler.
7. 2015 Aralık Dönemi merkezi yerleştirme ile 1006202-1006267-1006331-1006332-
1006333-1006334-1005793-1005550-1005564- 1005598-1005656 no’lu ilanlara
(Özel şartında “çalışma konusu” belirtilen Mühendislik Fakültelerinin bazı anabilim
dallarına ait ilanlara) yerleşenlerin araştırma görevlileri, lisansüstü eğitimlerini
Başkanlığımızca belirlenen üniversitelerde ve Başkanlığımızca belirlenen alanlarda
yapmaları gerekmektedir. Bu kadrolara yerleşenlerin 2016 Güz dönemi lisansüstü
eğitim kontenjanlara başvurmamaları gerekmektedir.
8. ÖYP araştırma görevlileri ortak lisansüstü eğitim programlarında (iki üniversite
tarafından ortak yürütülen) lisansüstü eğitim alamayacaklarından Başkanlığımızca
ilan edilen kontenjanlara başvurmaları gerekmektedir.
9. ÖYP 2016 Güz Dönemi Lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin, 21.09.2016-
23.09.2016 (saat 18:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi
üzerinden; Ek:2’de ilan edilen Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden lisansüstü
programlar için ise başvuruların ilgili üniversitelerin başvuru ve sınav için
belirleyeceği tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir.

2016 Güz döneminde özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dallarının kontenjanları ektedir.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir