Genel

Kapatılan askeri yükseköğretim kurumları mezun olan öğrencilerinin diplomaları hk.

Kapatılan askeri yükseköğretim kurumları mezun olan öğrencilerinin diplomaları hk.

Kapatılan askeri yükseköğretim kurumları mezun olan öğrencilerinin diplomaları hk.

Harp Okulları Bünyesindeki Fakülte, Yüksekokullar, Astsubay Meslek Yüksekokulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Mezun Olan Öğrenciler ile İlgili Açıklama

31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 105 inci maddesi uyarınca Harp Okulları bünyesindeki Fakülte, Yüksekokullar, Astsubay Meslek Yüksekokulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Mezun Olan Öğrenciler ile ilgili açıklama.

Ayrıntılar aşağıda verilmiştir..

1) Kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından sadece 2015-2016 eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrencilerin diplomaları aşağıda karşılarında gösterilen üniversite tarafından düzenlenecektir.

kapatilan-okullar

*Deniz Harp Okulu tarafından verilen öğrenim belgesinde; diğer harp okullarından farklı olarak, Deniz Harp Okulu eğitimi süresince verilen kredili ve katsayılı denizcilik ders ve uygulamalı eğitimleri başarı derecesi ile ifade edilmektedir. Deniz Harp Okulu tarafından verilen öğrenim belgesi; Uluslararası Denizcilik Örgütü, Denizcilik Müsteşarlığı ve Gemi Adamları Sınav Yönetmeliği tarafından eğitim tamamlama belgesi olarak tanınan bir resmi evrak niteliğinde olup. bu kapsamda koordinatör üniversite tarafından verilecek diploma ve belgelerde öğrencilerin ileriki yıllarda hak kaybına uğramamaları için bu hususun da dikkate alınması gerekmektedir.

2) Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinde 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca öğrencinin yerleştirildiğine dair açıklama yazılacaktır.

3) 2015-2016 eğitim öğretim döneminden önce mezun olan öğrencilere ilişkin tüm bilgi, belge ve dokümanlar Milli Savunma Üniversitesine aktarılacaktır. 4) Ancak Milli Savunma Üniversitesi kurulum aşamasında olduğundan söz konusu üniversitenin kuruluş süreci tamamlanana kadar 2015-2016 eğitim-öğretim döneminden önce mezun olan öğrencilerin bilgi ve belgelerine ilişkin işlemler geçici olarak Genelkurmay Başkanlığında oluşturulacak bir birim tarafından gerçekleştirilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir