İlanlar

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.

BOŞ KADRONUN :

BİRİMİ: ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Öğr.Gör. 1 31 5 Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Grafik Anasanat Dalı alanında Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış olmak ve Yabancı Dilden KPDS’den en az 65 veya dengi sınavlardan eşdeğer puan almış olmak 01.09.2010 16.09.2010 20.09.2010 22.09.2010 24.09.2010
BİRİMİ: ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Öğretim Görevlisi 1 31 3 İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak alanında ALES’ten en az 70 puan almış,yabancı dilden KPDS veya ÜDS’den en az 75 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve İşletme Doktora derecesine sahip olmak. 01.09.2010 15.09.2010 20.09.2010 22.09.2010 24.09.2010
BİRİMİ: ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğr.Gör. 1 31 2 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı alanında Sanatta Yeterlik eğitimini özgün baskı-resim alanında yapmış olmak ve yabancı Dilden KPDS’den en az 65 veya dengi sınavlardan eşdeğer puan almış olmak. 01.09.2010 16.09.2010 20.09.2010 22.09.2010 24.09.2010
BİRİMİ: ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Arş.Gör. Kadrosunda Öğretim görevlisi 1 31 5 İşletme Bölümü Lisans Mezunu olmak alanında ALES’ten en az 70 puan almış,yabancı dilden KPDS veya ÜDS’den en az 75 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve İşletme Doktora derecesine sahip olmak. 01.09.2010 15.09.2010 20.09.2010 22.09.2010 24.09.2010

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir