Ek yerleştirme

Ek yerleştirme ile yerleşenlere kayıt için gerekli belgeler

Ek yerleştirme sonuçları açıklandı.  2011 Ek yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt için hangi yolu izlemeli 2011 ek yerleştirme kılavuzunda belirtilen şekilde ek yerleştirme kayıt için gerekli belgeler kayıt işlemleri…

YÜKSEKÖĞRETIM  PROGRAMLARINA  KAYIT  IŞLEMLERI  NASIL

YAPILACAKTIR?

2011-2012 ders  yılında,  ÖSYS  sonuçlarına  göre bir programa  kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversitelerce, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yapılacaktır.  Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır.  Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.  Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya  kayıt  işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

 

KAYIT  IÇIN  GEREKLI  BELGELER:

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet4,5 cmx6 cmboyutunda fotoğraf

d) Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya Üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim Programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Kazanan  adayları  gösteren  fotoğraflı  sınav  sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

KAYITLA  ILGILI  ÖNEMLI  NOTLAR:

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları,  kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu  isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

ÖSYS  SONUÇLARINA GÖRE  KAYIT  HAKKI  KAZANILDIĞI  BILDIRILEN

YÜKSEKÖĞRETIM PROGRAMLARINA HANGI DURUMLARDA KAYIT

YAPTIRILAMAZ?

 

Merkezî  yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili

yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet  ortamında bir programı

kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma

hakkı vermez.

Tablo-6’ya göre 0,15 katsayı veya ek puan veya sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday

kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorundadır. Tablo-6’da yer alan okul türü veya alandan mezun

olduğunu belgelendiremeyen aday yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybeder.

 

ÖSYM’NIN YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARINDAKI KAYIT IŞLEMLERI VE BU

KURUMLAR ARASINDAKI GEÇIŞLERLE ILIŞKISI VAR MIDIR?

 

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay

geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim

kurumlarına yapılması gerekir


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir