İlanlar

Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alımı

Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alımı

Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alımı yapacaktır.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü

Üniversite Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.cumhuriyet-universitesi-sozlesmeli-personel-alimi
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen genel şartlar aranır.
2- Hemşire unvanına başvuracak adaylar için 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
girmiş olmak, Adayların KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
3- Diğer Sağlık Personeli ünvanına başvuracak adaylar için 2014 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Adayların KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .
6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi
resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru
formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca
onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax
ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün
içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler:
a) Başvuru Formu
b) 2014 KPSS sonuç belgesi
c) 2016 KPSS sonuç belgesi
d) Öğrenim Belgesi
e) SGK prim döküm cetveli (Diğer Sağlık Personeli için)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir