İlanlar

Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı

Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı

Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı yapacaktır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversite Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;
1- T.C.Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,
2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretlerini,
3- Üç adet fotoğraflarını,
4- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
5- Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
6- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde,
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte
müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT :– Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan
” Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde
belirtilen şartları sağlamış olmaları,
– Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
– Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

bulent-ecevit-univer

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir