İlanlar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

2009-2010 öğretim yılı Güz dönemi Sosyal Bilimler Enstitüsü aşağıdaki anabilim/ana sanat dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. Program kontenjanları, başvuru tarihleri ve sınav yerleri aşağıda belirtilmiştir

Anabilim Dalı Yüksek Lisans (Tezli) Yüksek Lisans (Tezsiz) Doktora Sanatta Yeterlik Ales Puan Türü Açıklama
Sosyoloji 15 EA Dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Uluslar arası İlişkiler, Güvenlik Bilimleri bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir. Belirtilen bölümlerdin dışındaki alanlardan başvuruda bulunanların Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığından onay yazısı alması gerekmektedir.
Tarih 15 4 SÖZ
T.D.E. 10 SÖZ F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları başvurabilir.
Coğrafya 5 2 SÖZ
İşletme 18 (İ.Ö.) 60 8 EA Tezsiz Yüksek Lisans programına, en az dört yıl süreli bir lisans programı mezunları başvurabilir. Tezli Yüksek Lisans programına, Türkçe-Matematik (TM) puan türünden öğrenci alan en az dört yıllık bir lisans programı mezunları başvurabilir. Doktora programına, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, İşletme Fakültesi, ve benzeri dengi, en az dört yıl eğitim veren, lisans programlarından mezunlar başvurabilir. Sayılan programlar dışında başvuruda bulunmak için denklik konusunda İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan yazı alınması gerekmektedir.
İktisat 10 5 EA Yüksek lisans programına, İ.İ.B.F. ve Muadili Okul mezunları başvurabilir. Doktora programına yüksek lisansını İktisat Alanında yapan adaylar başvurabilir.
Maliye 10 10 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve muadili fakülte mezunları başvurabilir.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 7 EA Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Alanında Eğitim veren Fakülte ve Yüksekokul mezunları, Yabancı Diller Yüksekokullarının Turizm Programı ve İ.İ.B.F. lisans mezunları dışındaki adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi olacaklardır.
Eğitim Bilimleri 10 EA Eğitim Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji-Sosyoloji-Felsefe Bölümleri ve muadili fakültelerin mezunları başvurabilir.
Türkçe Eğitimi 10 SÖZ Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümlerinden, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Türk Dili Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
İlköğretim (Sınıf Öğrt.) 10 EA Sadece Sınıf Öğretmenliği mezunları başvurabilir.
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğrt. 7 3 SÖZ Yüksek Lisans programına, Sosyal Bilgiler, Tarih ve Coğrafya mezunları başvurabilir. Doktora programına, Yüksek Lisansını Sosyal Bilgiler, Tarih ve Coğrafya Dalında yapanlar başvurabilir.
Müzik 10 6 —-
Seramik 8 —- Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunları dışında müracaat eden adaylara programa kabul edilmeleri durumunda Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI
O.Ö.S.A.E. (T.D.E. Tezsiz) 50 SÖZ Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Muadili Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü mezunları başvurabilir.
O.Ö.S.A.E. (Tarih Tezsiz) 50 SÖZ Fen Edebiyat Fakültelerinin veya muadili fakültelerin Tarih Bölümü mezunları başvurabilir
O.Ö.S.A.E. (Coğrafya Tezsiz) 50 SÖZ Fen Edebiyat Fakültelerinin veya muadili fakültelerin Coğrafya Bölümü mezunları başvurabilir
O.Ö.S.A.E. (Felsefe Tezsiz) 50 EA Fen-Edebiyat Fakültelerinin veya Muadili Fakültelerin Felsefe Bölümü ile Sosyoloji Bölümü mezunları başvurabilir (Felsefe Bölümü mezunlarının en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji dersi alması, Sosyoloji Bölümü mezunlarının ise en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi alması gerekmektedir.)
Başvuru Tarihi 03 – 14 Ağustos 2009
Tezsiz Yüksek Lisans Sonuç İlanı 07 Eylül 2009
Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Tarihleri 08-09-10 Eylül 2009
Tezsiz Yüksek Lisans Yedek Kayıt Tarihi 11 – 14 Eylül 2009
Tezli Yüksek Lisans – Doktora Yabancı Dil Sınavı 01 Eylül 2009
Tezli Yüksek Lisans – Doktora Mülakat Sınavları 03 Eylül 2009
Tezli Yüksek Lisans – Doktora Kesin Sonuçların İlanı 04 Eylül 2009
Tezli Yüksek Lisans – Doktora Kesin Kayıt Tarihi 07-08-09 Eylül 2009
Yedekler İçin Kayıt Tarihi 10-11 Eylül 2009
Başvuru Adresi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ahmet Necdet SEZER Kampusu AFYONKARAHİSAR
Telefon Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 272 228 12 54 – 314 & 317
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE GEREKLİ BELGELER
1. Başvurular internet ortamında yapılacaktır. Ön Kayıt Başvuru Belgesi, ilgili enstitünün internet adresinde 03.08.2009 tarihinde aktif hale gelecektir.
2. Lisans veya Yüksek Lisans diplomasının fotokopisi.
3. Lisans veya yüksek lisans notlarını gösterir not durum belgesinin fotokopisi (Mezuniyet not ortalamalarının 4lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Üniversitemiz Senatosunun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınır. Dönüşüm Tablosu Enstitü web sayfamızdaki Formlar bölümünde görülebilir).
4. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünden ALES’ten en az 55, doktora programlarına başvuracak adayların ALES’ten en az 60 puan aldığını gösterir sonuç belgesinin fotokopisi. (Müzik ve Seramik hariç)
5. ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan (KPDS, TOEFL, IELTS gibi) yüksek lisans için 50 puan, doktora için 55 puan alan adaylar, isterlerse enstitüler tarafından yapılacak yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Doktora programlarına başvuracak adaylar ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversiteler arası kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS, TOEFL, IELTS gibi) bu puan muadili bir puan alması zorunludur.
6. Doktora programlarına başvuracaklar için, 2 Haziran 2007 ve 26540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yüksek lisans programlarından mezun olanlar veya Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayanlardan ÜDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS, TOEFL, IELTS gibi) bu puan muadili bir puan alma şartı aranır. Bu durumda olup da 50 – 55 arası yabancı dil puanına sahip olanlar, Enstitüler tarafından yapılacak Yabancı dil Sınavı’na gireceklerdir.
7. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların sınav değerlendirmesi: başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları koşuluyla ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak, elde edilen toplam puan değerlendirilir. Yüksek puandan küçüğe doğru sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci alınır. Kayıt için gelmeyenlerin yerine yedekler arasından sırayla kayıt yapılır.
8. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı İkinci Öğretim programı olup dersler hafta sonu yapılacaktır. Öğrenci katkı payı ücretleri kredi ders saatine göre belirlenecektir.
9. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
10. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi.
11. Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
12. Özgeçmiş(Tezsiz Yüksek Lisans programlarında özgeçmiş şartı aranmamaktadır).
13. Ön kayıt başvuru ücreti olarak Garanti Bankası Afyonkarahisar Kocatepe Şb. 1090-6296430 nolu hesaba 70 YTL yatırıldığını gösterir banka dekontu.
14. Ön kayıt sırasında istenen belgelerin fotokopileri alınacak ve sınavı kazanamayanlara iade edilmeyecektir. Kesin kayıtlarda evrakların asıllarını göstermek zorunludur.

2 Yorum

 • şeyma
  2011/06/30 - 17:34 | Permalink

  ben internetteki ön kayıt formuna ulaşamıyorum yardımcı olursanız sevinirim

 • baki
  2010/11/28 - 10:08 | Permalink

  cok güzel

 • Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir