Atamalar

Adli Tıp Kurumu Personel Alımı

Adli Tıp Kurumu Personel Alımı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca Adli Tıp Kurumu Personel Alımı yapacaktır.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alımı

Adli Tıp Kurumu Personel Alımı

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca

istihdam edilmek üzere;
EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 45 mühendis, 40 tekniker, 30 veri hazırlama ve kontrol
işletmeni ve 20 hizmetli kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara, mühendis kadrolarına yapılacak başvurular için
2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına, tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile
hizmetli kadrolarına yapılacak başvurular için 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarına giren
adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her
kadro için ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 10 Ekim 2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (Mühendis
kadroları için 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular;tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile hizmetli
kadroları için 01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
II) Özel şartlar:
Bilgisayar Mühendisi kadrosundaistihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının bilgisayar bilimleri
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği,
bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım
mühendisliği, bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları lisans programlarından mezun
olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 55 ve daha yukarı puan almış olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisi kadrosundaistihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının elektrik ve
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme
mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, haberleşme mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. 2016
yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 55 ve daha yukarı puan almış olmak.
Tekniker kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının bilgi güvenliği teknolojisi, bilgisayar
ve enformasyon sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar
teknolojisi, bilgisayar donanımı, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi
sistemleri, bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı (internet), bilgisayar programlama, bilgisayar
teknolojisi ve programlama, web teknolojileri ve programlama, bilgi işlem, bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar
operatörlüğü ve teknikerliği, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik,
endüstriyel elektronik, elektrik-elektronik teknikerliği, elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme,
telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi önlisans programlarından
mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden 55 ve daha yukarı puan almış olmak.
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosundaistihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının büro
yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve
yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı önlisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli
Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden 55 ve daha yukarı puan almış olmak.
Hizmetli kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP94 puan türünden 55 ve daha yukarı puan almış olmak.
5)Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat veya bir yakınları (Akraba
olması gerekmiyor)aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve
unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış
olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
6) Başvuru tarihi:
Başvurular 03 Ekim 2016 Pazartesigünü başlayıp,10 Ekim 2016 Pazartesigünü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri14 Ekim 2016 Cuma günü açıklanacaktır.
7) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu EK-2,
b) Öğrenim belgesifotokopisi
c) KPSS sonuç belge fotokopisi
ç) TC Kimlik Kartı fotokopisi
8) Başvuruların değerlendirilmesi :
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP3, KPSSP93 veya
KPSSP94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu
sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava
girmeye hak kazanacaktır.
Sıralamalar kadro yeri ve ünvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: İstanbul merkez bilgisayar mühendisi kadrosu
için ayrı Ankara bilgisayar mühendisikadrosu için ayrı sıralama yapılacaktır.)
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen
adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar
hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak
duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
9) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati :
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez
binasında 17 Ekim 2016 tarihinde başlayacaktır. Hangi kadrolar için hangi tarih ve saatlerde sözlü sınav yapılacağı
daha sonra ilan edilecektir.
İLAN OLUNUR
23/09/2016


adli-tip-kurumu-ek-1

 

adli-tip-kurumu-ek-2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir