Kpss

28 Kasım KPSS sınavı için yanımıza ne almalıyız ve gerekli belgeler neler ?

kpss 28 kasım28 Kasım KPSS sınavı için yanımıza ne almalıyız ve gerekli belgeler neler ?

Kasım’da KPSS Sınavı var. KPSS Sınavı’nda yanımızda neler götürmeliyiz? KPSS Sınavı’nda nelere izin var? 28 Kasım KPSS Sınavına giderken yanımızda neler olmalı? Su götürmelimiyiz?

Kısaca belirletim, sınava giriş belgesinin aslı, nüfus cüzdanı aslı veya pasaportun asılı ve sınavda su içmeden duramam derseniz şeffaf pet şişede su getirmenize izin var. Diğer herşey nerdeyse yasak. Ayrıntılar aşağıda;

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2010-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ

Bu belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ile sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır. Adayların sınav gününden önce sınava girecekleri binaları ve mümkünse sınava girecekleri salonları görmeleri yararlarına olacaktır.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faksı ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Adaylar 28 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilecek sınava, daha önce adreslerine gönderilmiş olan, sınav tarihi olarak 26 Eylül 2010 tarihini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri ile gireceklerdir. 28 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilecek sınav için adaylara yeni bir Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilmeyecektir.

ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri veya ÖSYM Bürolarından yeniden belge edinen adaylar ile bina veya salon değişiklikleri nedeniyle bir yazı ekinde Merkezimiz tarafından yeniden Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilen adayların, sınav tarihi olarak 28 Kasım 2010 tarihini gösterir yeni Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri geçerli olacaktır.

DİKKAT: Adaylara gönderilmiş olan Sınava Giriş ve Kimlik Belgelerinin arka yüzündeki uyarı bilgileri, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle geçerliliğini yitirmiştir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiş, ÖSYM’nin internet sayfasında da bir duyuru olarak yayımlanmıştır.

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ
Sınava girebilmek için Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (Sadece nüfus cüzdanı veya pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek, başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanını veya pasaportunu yanında bulundurmayan aday kesinlikle
sınava alınmayacaktır.) gerekmektedir.

c) BİR FOTOĞRAF
Sınavda salon görevlileri, adayın Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafın adayı tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri adaydan, kendisini kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan, kurallara uygun olarak çekilmiş bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslını yanında bulundurmayan, özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu ibraz etmeyen aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların bu belgeler dışında herhangi bir eşyalarını sınav binalarına getirmemeleri gerekmektedir.

Adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Adaylar sınava kalem, silgi, kalemtıraş, kol ya da cep saati getirmeyeceklerdir. Bu gereçler bütün adaylara ÖSYM Başkanlığınca sağlanacaktır.

Adayların sınava yiyecek, su dışında içecek getirmeleri de kesinlikle yasaktır. Şekerleme de adaylara ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak; çanta, cep telefonu, kol ya da cep saati, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır.

Sınav öncesinde, sınav esnasında ya da sınav sonrasında bina içerisinde cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı
tespit edilen adayın sınavı iptal edilecektir.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Adayların sınav binasına, çanta, cep telefonu, kol ya da cep saati, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile
kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla (Bu araç, gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır.), cep bilgisayarı, saat ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sınav süresince, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları,müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. yardımcı araçlar kullanmaları,başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmalarısınav kurallarına aykırıdır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM’ce geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir.

Sınavın bitiminde adayların kullandığı soru kitapçığı ile cevap kâğıdı, salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhâl gerekli uyarıda bulunmalı ve bütün belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.

ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında belgesi eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
ÖSYM”den yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında, pazar günü yapılacak KPSS”ye ilişkin sınava giriş ve kimlik belgelerinin geçerliliği konusunda yanlış anlaşılabilecek haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu sınava katılacak adayların, sınav tarihi olarak 26 Eylül 2010″u gösteren sınava giriş ve kimlik belgeleri ile girebilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

Bu nedenle bu belge elinde bulunan adayların ÖSYM Sınav Merkezi yöneticilikleri ile ÖSYM bürolarından yeniden belge edinmeleri gerekmemektedir. Adaylar, bu belgeleri ile 28 Kasım 2010 tarihinde yapılacak sınava gireceklerdir.

Ancak, bazı binalar veya salonlarında oluşan değişiklik nedeniyle bu yerlerde sınava girecek sınırlı sayıdaki adayın sınav yeri değişmiştir. Merkezimiz tarafından sınav yeri değişen adaylara, durumu belirten bir yazı ekinde 28 Kasım 2010 tarihini gösterir yeni sınava giriş ve kimlik belgesi gönderilmiştir. Sadece bu adayların 28 Kasım 2010 tarihini gösterir belgeleri geçerli olacaktır.

Kamuoyunun ve adaylarımızın, Başkanlığımız tarafından duyurulan bilgiler dışındaki haber ve yorumlara itibar etmemelerini diliyoruz…

KPSS’ye Girecek Adaylara ÖSYM’den Uyarı:

30 Ekim 2010 de yapılan kpss sınavında küpe, kolye, anahtarlık, cep telefonu, saat, kalem, sigara, çakmak gibi hiçbir materyalle sınava alınmamıştı. Bu konulara dikkat ediniz.

Bayanlar Küpe Takamayacak

Yapılan açıklamada, sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafından elle ve dedektörle aranacağı belirtilerek, “Cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine alınmayacaktır” denildi.

Adaylar Kalem Dahi Getiremeyecek

Adaylar sınavın yapılacağı binaya, sadece sınava giriş ve kimlik belgesi, özel kimlik belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf ile alınacağı belirtilen açıklamada, Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtraş, peçete ve şekerleme ÖSYM tarafından her bir aday için soru kitapçığı ile birlikte temin edileceği ifade edildi.

Saatler ÖSYM’den

Sınavın yapıldığı her bir salona 20 cm çapında bir adet duvar saati ÖSYM tarafından temin edileceği kaydedilen açıklamada, “Sınava giren adaylardan fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece Nüfus Cüzdanı ve Pasaport kabul edilecek, başka hiçbir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir. Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi yanında olmayan aday kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır” denildi.

Bina Sorumlusunda Dahi Telefon Bulunmayacak

Sınavdan önce tüm sınav yapılacak binaların güvenlik güçleri ve bina sınav görevlileri tarafından detaylı biçimde aranacağı ve bina içinde bulunan her türlü cep telefonu ve kablosuz iletişim aracı sınav güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde etkisiz hale getirileceği belirtilen açıklamada, “Sınav süresince, sınav binasında Bina Sınav Sorumlusu dışında hiç kimsede cep telefonu ve iletişim aracı bulunmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Sınav başladıktan sonra, sınavın toplam süresinin 3/4’ü kadar zaman geçmeden (toplam süresi 120 dakika olan sınavda 90 dakika geçmeden) ve son 15 dakika içerisinde adayların sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacakları belirtilen açıklamada, sınav başladıktan sonra adayların tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacağı belirtilerek, çıkan adayın sınav salonuna geri alınmayacağı kaydedildi.

Sağlık Raporsuz Lavabo İhtiyacına İzin Verilmeyecek

Sağlık nedeni ile sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanların bu durumlarını geçerli sağlık kurulu raporu ile ÖSYM’ye bildirecekleri ve kendilerinin özel bir sınav binasında sınava alınmalarını talep edebilecekleri kaydedildi. Açıklamada, “Bu nedenle bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.” denildi.

4 Yorum

 • Persli
  2012/03/12 - 20:12 | Permalink

  Hocam Benim Kimliğim Kayıp Oldu Fakat Öğrenci Belgem Var Sınava Alınamazmıyım Acaba
  Başından Bu Tip Olay Geçmiş Bir Arkadaş Varsa Bana Lütfen İyi Akşamalr

  • ekyerlestirme
   2012/03/20 - 00:11 | Permalink

   kimliğini bir an önce çıkar. 1 günde çıkar….

 • çağdaş &oum
  2010/11/28 - 19:29 | Permalink

  ben çağdaş öztürk bende istanbul da sınava almadılar yanımda kimliğim yoktu fakat tc kimlik no yazlı ehliyetim vardı ve sınava alınmadım. sınava alınmadıgıma dair tutanak veya yazı istedim bu çabam da sonuçsuz kaldı.

  fakat eşimin sınava girdiği okula gittim ehliyet, ögrenci kimlik kartı, paso lu ögrenciler bile sınava alındı.

  her okulda ayrı uygulama oluyor bu nasıl iş.

  ben hakkımını nasıl arayabilirim. cep 0 ( 544 ) 548 85 99

  • ibrahim yazıcı
   2010/11/28 - 20:32 | Permalink

   Evet Arkadaşım aynı olay benimde başıma geldi. Benimde yanımda Sınava giriş belgesi ile ehliyetim vardı. Girişteki memur bu şekilde sınava alamıyoruz Kimliğinizi getirmeniz lazım dediler. Tamam dedik.. Kimliği getirttim. Tam sınav salonuna girerken ösym yetkilisi birisi sizi sınava alamıyoruz dedi. Niye dedim 15dk önce gelicektiniz dedi.. Zaten sinirliydim orada olmaması gereken bir olay yaşadım.. Hemen merkez Ösym bürosuna gittim. Dilekçe yazdım böyle böyle diye.. Gereken neyse her türlü yasal hakkımı kullanıcam..

 • Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir