Ek yerleştirme

2013 Ek yerleştirme de temel ilkeler

ÖSYM ön bilgilendirme amaçlı 23 Eylül 2013 tarihli ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Bu kılavuzda ek yerleştirme nin temel ilkeleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Adayların bu temel ilkeler ışığında ek yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecektir.

1- 2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre 2013-2014
öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezince (ÖSYM) yapılacaktır.
2- 2013-2014 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî ek yerleştirme kontenjanlarını,
a) 2013-ÖSYS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar,
b) 2013-ÖSYS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan
kontenjanlar ve
c) 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu basıldıktan sonra açılan ve bu nedenle
merkezî yerleştirme işlemlerine girmemiş olan yeni yükseköğretim programlarının kontenjanları
oluşturur.
3- 2013 ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2013-ÖSYS’ye başvurulmuş olması zorunludur.
4- 2013 ek yerleştirmede tercihlerin yapılması ile ilgili kurallar bu kılavuzda yer almıştır.
5- Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30’u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih
yapabileceklerdir.
6- ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki
yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim
kurumlarına yapılması gerekir.
7- Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu ve
2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu
kılavuzda yer alan okul birincileri, bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin
mezunları, belli sanat dalları, konu alanları veya sporda üstün yetenekli olanlar ile ilgili ilke ve kurallar ek
yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adayların adı geçen kılavuzları yeniden gözden geçirmeleri yararlarına
olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir