Ek yerleştirme

2011 ek yerleştirme tercih formu nasıl doldurulacak

2011 ek yerleştirme tercih formu nasıl doldurulacak TERCIH  FORMU  NASIL  DOLDURULACAKTIR?

Tercih Formunda doldurmanız gereken alanlara ait açıklamalar aşağıda verilmiştir.

TERCIH  SIRANIZA  GÖRE  GIRMEK  ISTEDIĞINIZ  YÜKSEKÖĞRETIM   PROGRAMLARI

Tercih Formu, bütün adayların doldurmaları gereken bir formdur. Adaylar sınava girip girmediklerini ve mezun

oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar,

sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar,

bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını Tercih Formunun ilgili

alanlarına tercih sırasına göre yazacaklardır.  Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya

başlamadan önce, bu kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu

belirlemeleri gerekir.

2011-ÖSYS’ye başvurmuş meslek lisesi mezunları, 2011-YGS/LYS’ye girseler de girmeseler de kendi alanlarında

olmak koşuluyla Tablo 3A’da yer alan programları tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 3A’daki programlara yerleştirme yapılırken önce kendi alanlarında sınavsız geçiş hakkına sahip olan meslek

lisesi mezunu adaylar yerleştirileceklerdir. Bu programların kontenjanları sınavsız geçiş ile dolmadığı durumlarda,

ilgili puan türünde en az 140 YGS puanı alan genel lise mezunu adaylar ile alanları dışında tercih yapmak isteyen

meslek lisesi mezunları da yerleştirme işlemine alınacaktır. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo 3A’daki programları

da tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Önlisans programlarına, sınav sonuçlarına göre yapılacak

yerleştirmelerde kullanılacak puan türleri de Tablo 3A’da gösterilmiştir. Tablo 3B’deki programlar hem genel lise hem

de meslek lisesi mezunlarından 2011-YGS’de ilgili puan türünde 140 ve daha fazla YGS puanı almış adaylar

tarafından tercih edilebilecektir.

2011-YGS/LYS’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4’teki yükseköğretim

programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açıköğretim programları (Ingilizce Öğretmenliği

programı hariç) en az 140 puan alınması koşuluyla tercih edilebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3A, Tablo 3B veya Tablo 4’ten bularak

tercih sırasına koyması ve Tercih Formuna yazması gerekir. Tercih Formu doldurulurken girmek istenilen

yükseköğretim programları tercih sırasına konmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu

üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün

sorumluluğu size ait olacaktır. Tercihlerinizi,  1 numaralı  tercih alanından başlayarak yazınız.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört

programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak

istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek  istediği bu dört programı

(1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve

bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih

yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da

belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız  programları

tercih etmeyiniz. Bir  programın  gerektirdiği  koşulları  dikkate  almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait

olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp karşılamadığınız kontrol

edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde  koşullarını taşımadığınız tespit

edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız

elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için Merkezî Yerleştirme

sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî Yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına,

tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin

esasları şu şekilde özetlenebilir:

a) Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu

programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı  kadar  öğrenci  yerleştirilecektir.

yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik

verilecektir. Sınavsız geçiş ile yapılacak yerleştirme işlemlerinin esasları “SINAVSIZ GEÇIŞLE ILGILI

TERCIHLERINIZI YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTIRME ESASLARI ” 5. sayfadadır.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın

puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî Ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka

deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

4d) Kayıt hakkı kazanan bütün adayların bilgileri ve fotoğrafları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim

programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda

gönderilecektir.

e) Tercihlerinizi yaparken göz önünde tutmanız gereken en önemli nokta, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanınızın

kendi alanınıza uygun bir programı tercih ettiğinizde 0,15, kendi alanınız dışındaki bir programı tercih

ettiğinizde 0,12 katsayısı ile çarpılacağıdır. Bir diğer önemli nokta da kaydolmayı en çok istediğiniz programı en

üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazmanız ve bütün tercihlerinizi  bu şekilde

sıralamanızdır.  Tercihlerinizi, Tablo 3A (önceliğin  sınavsız geçiş hakkı olanlarda olduğunu unutmadan),

Tablo 3B ve Tablo 4’te verilen yükseköğretim  programlarının en küçük puanlarına  göre sıralamanız şart

değildir. Duruma göre yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir.”

endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları

yazabilirsiniz. Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak

ne olursa olsun bir yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza

girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programları yazabilirsiniz.

Merkezî Ek yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, Tercih Formuna

yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz.

Listenizdeki programların  bu kılavuzda “bakınız” olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor

musunuz?

Listenizdeki  programların kodlarını  doğru  yazdınız mı?

Listenizdeki programların sırası,  gerçekten  istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı

kazanacak olsanız, “Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım.” demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz

için bu doğru mu?

Bütün bu kontrollerden sonra Tercih Formundan yararlanarak Başvuru Merkezi veya internet üzerinden tercih

bildirim işleminizi gerçekleştiriniz.  Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra “Tercih Süresi”

içerisinde http://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir